Jestemy firmą zajmującą się projektowaniem i wytwarzaniem aparatury naukowo-badawczej. Oferujemy generatory wilgotności względnej,
piknometry (analizatory gęstości) oraz analizatory sorpcyjne (wagowe) kt
óre odznaczając sie wysoką jakością konstrukcji, parametrami
działania i atrakcyjn
ą ceną, znalazły zastosowanie w wielu prestiżowych miejscach na swiecie.
Polecamy urzadzenia nowoczesne, w pełni zautomatyzowane (oprogramowanie do systemu Windows®) i wygodne podczas obsługi.
Doskonale opracowana i łatwa w interpretacji literatura techniczna pozwala je instalować w sposób łatwy i szybki.
Dla wszystkich użytkowników naszych urządzeń zapewniamy natychmiastowy serwis.
HumiPyc™  –  model 1 i model 2   
  nowoczesny i kompletnie  zautomatyzowany analizator gęstości (piknometr gazowy) o kontrolowanej temperature ( HumiPyc
  model 1, do 50 C). W urządzeniu nie dochodzi do wydmuchiwania proszków  podczas pomiaru dzięki stopniowemu
  dostarczaniu i odprowadzaniu gazu.  Oprogramowanie umożliwia otrzymywanie danych eksperymentalnych  - gęstości w
  zależności od użytego ciśnienia.
V-Gen – model 1 i model 2
  uniwersalny i w pełni zautomatyzowany generator punktu rosy (do 90 C) i wilgotności względnej ( 0 -100%). Generator posiada
  automatyczny system dostarczania wody i linię o kontrolowanej temperaturze do przekazywania strumienia gazu o żądanej
  wilgotności do komory użytkownika. V-Gen™ jest bardzo prosty w obsłudze i jest idealnym urządzeniem do integracji z
  istniejącą aparaturą, gdzie pomiary wielkości fizycznych  mogą być rozszerzone o pomiar ich zależności od poziomu
  wilgotności. Generator wyposażony jest również w czujnik wilgotności (RH probe) i temperatury.
HumiSys LF
  zautomatyzowany generator wilgotności względnej dla większych przepływów gazu (do 50 L/min).
  System ten posiada dwa przepływomierze gazu (mass flow controllers), regulację całkowitego przepływu, automatyczny system
  dostarczania wody i linię o kontrolowanej temperaturze do przekazywania strumienia gazu o żądanej wilgotności (0 – 100%) do
  komory użytkownika. HumiSys HF™ jest wyposażony w czujniki wilgotności, (jeden do kontroli, a drugi do weryfikacji) oraz w
  dodatkowy czujnik temperatury.
HumiSys HF
  w pełni zautomatyzowany generator wilgotności względnej dla małych przepływów gazu (do 500cc/min) jak również z
  zastosowaniem do specjalnych aplikacji; X-Ray diffractometer, DMA, DMTA, TGA..
V-GA
  grawimetryczny system do pomiarów sorpcji pary wodnej na  próbkach o stosunkowo dużej masie. Pomiary transmisji różnych
  par przez membrany sa również możliwe dzięki specjalnie  zaprojektowanym komorom przenikalności. Mikrowaga firmy
  Sartorius® jest połączona z  komorą o kontrolowanej temperaturze do której gaz o żądanej wilgotnośc jest doprowadzany z
  generatora (HumiSys LF lub V- Gen™). Jest to niezwykle prosty w obsludze, efektywny i tani (zakup i utrzymanie) system
  grawimetryczny.
µThermoPyc      
  Universalny mikro piknometr gazowy (helowy) do pomiaru gęstości rzeczywistej ciał stałych dla małych ilości próbek (do 2 mL)
  w zakresie temperatury od 0 C do 150 C. Wbudowana pompa próżniowa (jako opcja), selekcja jednego z dwóch gazow,
  specjalnie zaprojektowane pojemniki na próbki chroniace przed dostępem wilgoci, bezpieczna obsluga (12 V do controli
  temperatury), automatyczne wykonywanie pomiarów za pomoca komputera, dodatkowa kontrola manualna, "makro" struktura
  softwareu pozwalajaca na przeprowadznie róznorodnych eksperymentów, to tylko kilka z wielu cech. Mozliwosc ciaglego
  skanowania temperatury pozwala na obserwacje stabilności próbek i przejsc fazowych.  
Logo

Skontaktuj sie z nami poprzez:

E-mail:  info@instruquest.com
          support@instruquest.com

Tel: + 1 561 271 1958
VGen

IQIPyc
  Oferujemy unikatowy, zautomatyzowany, efektywny i tani piknometr / micropycnometer w jednym urzadzeniu do pomiaru
  objętości (gęstości) ciał stałych ( proszków) w warunkach temperatury otoczenia.
IQIPyc Gas Pycnometer
InstruQuest Inc. Scientific Instruments R&D
2004 -2021 Copyright © InstruQuest, Inc. All rights reserved.
PV-Pyc 200
PV-Pyc 200
       Zautomatyzowany piknometr gazowy (helowy) i powietrzny (próżniowy) w jednym urządzeniu do bardzo dokładnych pomiarów
      rzeczywistej objętości (gęstości) ciał stałych przy użyciu metody rozszerzania gazu. Objętość komory pomiarowej wynosi około
      250 cm3 i pozwala na użycie bardziej reprezentatywnej ilości próbki. Dzięki wbudowanej miniaturowej pompie próżniowej
      instrument może działać jako klasyczny piknometr, ale bez potrzeby stosowania rtęci.
Dziekujemy za odwiedzenie: www.instruquest.com  &  www.thermopycnometer.com